Website Banner.jpgHome > NSS > Calendar

Calendar

     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
Night Study
GCE N Level Exams

GCE N Level Exams

Night Study
Year End Exams (Sec 1-3)
GCE N Level Exams

Year End Exams (Sec 1-3)
Science Practical
GCE N Level Exams

Year End Exams (Sec 1-3)
GCE N Level ExamsYear End Exams (Sec 1 to 3)
GCE N Level Exams

Year End Exams (Sec 1 to 3)
GCE N Level Exams
10 
Year End Exams (Sec 1 to 3)
GCE N Level Exams
11 
Year End Exams (Sec 1 to 3)
GCE N Level Exams
12 
Year End Exams (Sec 1 to 3)
GCE N Level Exams
13 
14 
15 
Marking Day (Sec 1 to 3)
16 
Scripts Checking
17 
Scripts Checking
Science Practical
18 
Scripts Checking
19 
Scripts Checking
20 
21 
22 
Promotion Exercise
GCE O Level Written Exams
23 
GCE O Level Written Exams
24 
GCE O Level Written Exams
25 
GCE O Level Written Exams
26 
GCE O Level Written Exams
27 
28 
29 
GCE O Level Written Exams
30 
GCE O Level Written Exams
Parents' -Teachers Conference (PTC)
31 
GCE O Level Written Exams